wiedza
wychowanie
tradycja
wiara
wspólnota

Liceum » rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów w Chełmnie
na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2016/2017 i na koniec klasy poprzedniej.

 2. W przypadku wolnych miejsc do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy uzyskali średnią poniżej 4,00. Na przyjęcie takiego ucznia będą mieć wpływ wyniki pisemnego egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki. Jego termin zostanie podany 21 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00.

 3. Wymagane dokumenty:  
  - podanie,
  - ankieta kandydata,
  - wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2016/2017 opatrzony pieczęcią szkoły,
  - świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,
  - 3 zdjęcia legitymacyjne (matowe, 30x42mm, z nazwiskiem kandydata na odwrocie),
  - zaświadczenia/dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
  - dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

 4. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne 
  w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

 5. Termin składania dokumentów upływa 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15:30.

 6. Po upływie terminu składania dokumentów każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 8. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie o przyjęcie KLO 2017-2018.pdf
Oświadczenie dot. danych osobowych KLO 2017-2018.pdf
Ankieta kandydata KLO 2017-2018.pdf

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem