wiedza
wychowanie
tradycja
wiara
wspólnota

Gimnazjum » osiągnięcia

Wyniki

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2016

J. Polski
GH-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Historia
GH-H
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Matematyka
GM-M
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Przyroda
GM-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (podstawowy)
GA-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (rozszerzony)
GA-R
Nasze Gimnazjum
Miasto
Powiat
Województwo
Kraj
J. Francuski (podstawowy)
GF-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2015

J. Polski
GH-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Historia
GH-H
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Matematyka
GM-M
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Przyroda
GM-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (podstawowy)
GA-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (rozszerzony)
GA-R
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2014

J. Polski
GH-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Historia
GH-H
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Matematyka
GM-M
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
Przyroda
GM-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (podstawowy)
GA-P
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Angielski (rozszerzony)
GA-R
Nasze Gimnazjum
Miasto
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Niemiecki (podstawowy)
GN-P
Nasze Gimnazjum
Gmina
Powiat
Województwo
Kraj
J. Niemiecki (rozszerzony)
GN-R
Nasze Gimnazjum
Powiat
Województwo
Kraj

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2013

J. Polski
GH-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat
Historia
GH-H
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat
Matematyka
GM-M
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat
Przyroda
GM-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat
J. Angielski (podstawowy)
GA-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat
J. Angielski (rozszerzony)
GA-R
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Powiat

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2012

J. Polski
GH-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Historia
GH-H
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Matematyka
GM-M
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
Przyroda
GM-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
J. Angielski (podstawowy)
GA-P
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
J. Angielski (rozszerzony)
GA-R
Nasze Gimnazjum
Województwo
Kraj
 

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)

Czym jest EWD?

Edukacyjna wartość dodana definiowana jest jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. W sensie technicznym – EWD dla szkoły to średnia z różnic między wynikami przewidywanymi a wynikami uzyskanymi na egzaminie zewnętrznym przez jej uczniów. Tak wyznaczana wartość dodana szkoły to przeciętna wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów do niej uczęszczających w danym okresie.

Mówi się, że EWD to narzędzie polityki oświatowej państwa, bo jest jedną z wielu miar oceny jakości pracy szkoły, a konkretnie miarą wpływu szkoły na wzrost wiedzy uczniów.

Metoda EWD pozwala (w znacznym stopniu) „oczyścić” surowy wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.

Źróło: ewd.edu.pl

Jak odczytywać wykresy

Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły.
Im lepszy wynik na egzaminie tym bardziej szkoła przesunięta jest w prawo.
Im lepsza efektywność nauczania tym bardziej szkoła będzie przesunięta w górę.

Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia.
Szkoły neutralne - gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ewd.edu.pl

Wykresy EWD dla szkół z powiatów chełmińskiego i świeckiego

Wskaźnik humanistyczny
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GH
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół
Wskaźnik historii i WOS
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GH-H
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół
Wskaźnik języka polskiego
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GH-P
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół
Wskaźnik matematyczny
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GM-M
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół
Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GMP
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół
Wskaźnik przedmiotów przyrodniczych
Dane za okres: 2013-2015 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 wynik egzaminu gimnazjalnego EWD GM-P
 
Katolickie Gimnazjum
 
Inne szkoły powiatu CCH i CSW
 
50% szkół
 
90% szkół

Sukcesy uczniów

Rok szkolny 2015/2016

Wojewódzka Liga Zadaniowa
III miejsce: Sara Szwebs (Klasa I Gimnazjum)
Wyróżnienie: Karolina Kluczyńska (Klasa II Gimnazjum)

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Fizyczny
Laureat: Jędrzej Knapik (Klasa III Gimnazjum)

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Chemiczny
Laureat: Jędrzej Knapik (Klasa III Gimnazjum)

Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla klas I Liceum
III miejsce: Jędrzej Knapik (Klasa III Gimnazjum)

Powiatowy Konkurs „Znam Zasady Udzielania I Pomocy Przedmedycznej”
Kategoria zespołowa:
II miejsce: Kinga Niedbalska, Klaudia Mielniczuk, Katarzyna Porożyńska

Przyroda Regionu i Ochrona Środowiska
I miejsce: Julia Gryboś (Klasa I Gimnazjum)

Konkurs Wiedzy o Chełmnie „Mały Przewodnik”
Miejsce II: Kornelia Delik (Klasa III Gimnazjum)

XVI Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno RIO – 2016
Miejsce II: Piotr Żebrowski (Klasa III Gimnazjum)
Miejsce III: Maciej Lewczuk (Klasa II Gimnazjum)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem